Het vocaal ensemble Bloezette is in 2009 opgericht als opvolger van het vermaarde Arthur Verhoevenkoor. Hoe dat gegaan is, zijn we gaan vragen aan een koorlid dat er toen bij was.

 

Wat was de aanleiding of de reden om een nieuw koor op te richten?

Bloezette: September 2008, we hadden net een mis gezongen in de St. Antonius kerk en bleven nog even bij een tasje koffie napraten. Wist Herman het toen al of werd het hem toen gevraagd, in ieder geval, die dag werd duidelijk dat Herman voortaan dirigent van het koor zou zijn. Nu, wat ééns een groot koor was, was op dat eigenste moment nog maar een schim van zichzelf. Amper 11 leden. Ik kan je vertellen dat je met zo weinig mensen behoorlijk nerveus een uitvoering tegemoet treedt. Dus we moesten een plan bedenken om het oude koor opnieuw in zijn glorie te herstellen. Of misschien moesten we het gewoon over een andere boeg gooien. En zo werd er duchtig gebrainstormd. Algauw besloten we om aan het repertoire een serieuze draai te geven en aan de koorleden werd gevraagd om mee op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor het koor.

 

Over ons

 

Vocaal Ensemble Bloezette .... hoe het allemaal begon

 

Welke naam is er toen gekozen?

Er zijn heel wat suggesties de revue gepasseerd maar uiteindelijk kwam Herman zelf met de nieuwe naam op de proppen. “BLOEZETTE”. En zo is het vocaal ensemble “Bloezette” geboren. Vanaf 1 januari 2009 zouden we officieel onder deze naam verder gaan. Zo is het allemaal begonnen.

 

Gestart met 11 leden, en gegroeid?

Wie ons al aan het werk heeft gezien, weet dat we het getal 11 al lang achter ons hebben gelaten. Ondertussen hebben we de kaap van 50 koorleden overschreden. Hoe we dit hebben gedaan? Hard werken aan een zeer gevarieerd repertoire waar iedereen zich wel in kan vinden, reclame maken door open repetities te organiseren en vooral door geïnteresseerden met open armen te ontvangen en te laten kennismaken met onze toffe ploeg zangers en zangeressen.

 

Dus niet alleen een groei in aantal, maar ook in samenhang?

We mogen stellen dat er al mooie vriendschappen zijn gegroeid in de loop der jaren en dat we ook steeds veel plezier beleven. En ook de nieuwe mensen vertellen ons steeds opnieuw dat er zo een leuke sfeer in ons ensemble heerst.